Tijd

2 februari 2023

De woorden branden in het hart van de schrijver, maar ze worden geblust door de zorgen om de huur.
De sculpturen zijn al gevormd in de gedachten van de beeldhouwer, maar de boodschappen zijn zo duur.
De muziek danst door het hoofd van de muzikant, maar wie zorgt er voor haar kinderen?
Kunst wil geboren worden uit de schoot van de kunstenaar, maar geld zal dat verhinderen.

Wie vindt nog de tijd om te reflecteren? Wie kan de kunst van het leven nog verstaan?
Hoe kunnen we verder komen als we constant snel, snel door moeten blijven gaan?
De woorden komen nooit op papier en muziek sterft een stille dood.
De balans is zoek, geld slaat alles in het leven steeds weer uit het lood.

Ideeën komen niet verder dan een kort moment van helderheid.
Verder kunnen we niet komen, want niemand heeft de tijd.
Tijd moeten we maken, tijd moeten we geven, maar we mogen haar nooit stelen.
Om verder te komen, om te leren, moeten we tijd steeds weer met elkaar blijven delen.

Ja, de tijd is rijp. Laat je dromen tot wasdom komen, maak ze openbaar.
Laat je gaven stromen, laat je dromen komen, en maak ze waarlijk waar.
Geef je tijd aan je innerlijk vuur, maak vandaag nog een voorzichtige start.
Geef je tijd niet aan de baas van je baas zijn baas, maar volg je wijze hart.

De tijd is gekomen om onvoorwaardelijk te gaan geven, om echt te leren leven.
De tijd is gekomen om te durven en te doen, zelfs met angst en soms met beven.
Woorden kunnen de waarheid verdraaien, verduisteren en verhullen.
Kunst kan de schoonheid zichtbaar maken, en voor een ander juist onthullen.

Ieders gaven moeten jaarrond kunnen stromen, zoals een beekje kabbelt door een bos.
Een beek heeft geen haast, een beek hoeft nergens heen — zij laat alles los.
Tijd is aandacht, tijd is liefde, tijd is tijd — tijd is een enorme gunst.
Wij leerden dat tijd geld is, maar nu leren wij wat nieuws: tijd is kunst.

Deze blog elders op internet

Fb Facebook | Li LinkedIn | Website A New And Ancient Story

Lees verder
Vorige blog:
Rust en schoonheid
Volgende blog:
Het web van het leven