Een web van onderlinge afhankelijkheid

Sinds 2013 heb ik ruim zeshonderd lezingen, workshops, cursussen en webinars gegeven. Naast het schrijven van artikelen, ben ik gaan bloggen en columns gaan schrijven om bepaalde ideeën te delen die in mij leven.

In toenemende mate heb ik daarbij de behoefte mensen meer in systemen te laten denken. Systeemdenken kun je zien als de tegenhanger van lineair denken. In plaats van simpele oorzaak-gevolgverbanden, zien we systemen als complexe webben van talloze relaties die we nooit allemaal kunnen kennen. Dat betekent dat er altijd onzekerheid is over de gevolgen van een bepaalde actie. Met andere woorden: controle is een illusie.

Tijdens het schrijven van het boek, heb ik ontdekt dat mijn eigen denken veel te materialistisch was, en dat het — ook vanuit een materialistisch standpunt — nodig is om een balans te zoeken tussen wetenschap en spiritualiteit.

In een tijd waarin we worstelen met een planeet die ons niet meer kan ondersteunen, met depressie en een gebrek aan zingeving, waarop soorten in hoog tempo uitsterven, … is het tijd voor een andere manier van denken.

Help me het boek schrijven!

Om te kunnen schrijven, is het nodig dat ik rustige periodes heb. Daarvoor is het nodig dat we gewoon de rekeningen kunnen blijven betalen. Dat is de banaliteit van ons leven. Giften, vooral terugkerende, helpen ons enorm om de focus op het boek te kunnen houden.

Blijf op de hoogte!

Als platform voor het publiceren van de eerste versie van het boek, heb ik voor Substack gekozen. Je kunt je hieronder inschrijven, dan blijf je op de hoogte!