NOODVERORDENING

27 maart 2021

Per direct is het ten strengste verboden om sigarettenpeuken op de grond te gooien. Ook wordt de productie ervan met onmiddellijke ingang stopgezet.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat iedereen die op een bankje gaat zitten waar eerder rokers hebben gezeten, binnen luttele seconden onpasselijk wordt. Vermoed wordt dat de geur, die volgens sommige proefpersonen "niet te harden" is, een van de oorzaken zou kunnen zijn.

Ook blijken wormen en andere bodembewoners, in tegenstelling tot wat er eerder werd aangenomen, de miljarden microvezels die in een peuk zitten helemaal niet te kunnen verteren. Dit heeft onderzoekers voor een nieuw vraagstuk gesteld: zou dit voor meer soorten microplastics gelden? Als dit zo is, zou het nodig kunnen blijken al het zwerfvuil op te ruimen om deze nuttige beestjes te ontzien. Tot hun verbijstering ontdekten de onderzoekers bovendien dat boomblaadjes juist wél gegeten worden door wormen, insecten en ander bodemleven. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat bomen de grootste vervuilers op Aarde waren, deze overtuiging staat nu op losse schroeven.

Ook blijkt een aanzienlijk deel van de peuken in de oceaan terecht te komen. Uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge blijkt dat vissen de peuken op mysterieuze wijze binnenkrijgen. Men vermoedt dat de vissen de peuken proberen op te roken, maar meer onderzoek is nodig. Ettelijke miljoenen zijn hier reeds voor vrijgemaakt.

Sommige mensen hebben de onhebbelijke gewoonte de peuken van andere mensen op te ruimen. Dit is natuurlijk zeer onsmakelijk. Bovendien is dit nu per direct verboden in verband met de overdracht van enge ziektes. Rokers wordt gevraagd hun achteloos weggegooide peuken zelf terug te vinden en te voeren aan oesterzwammen. Deze blijken namelijk in staat om de peuken af te breken. De rokers worden geacht de peuken vóór volgende week vrijdag opgespoord te hebben, anders volgt een boete van twee euro per peuk per dag uitstel. Met dit geld wordt onderzocht op welke vakantieoorden politici zich het beste kunnen ontspannen na het invoeren van een noodverordening.

Bedankt voor uw aandacht.

Deze blog elders op internet

Fb Facebook

Lees verder
Vorige blog:
De verkiezingen
Volgende blog:
De bodem als stad