Dertien vragen

19 oktober 2020

Vraagtekens

Wat zou er gebeuren als we niet meer klakkeloos doen wat ons van hogerop wordt opgedragen?

Wat zou er gebeuren als we niet alleen zelf zouden gaan nadenken, maar dat ook in anderen gaan waarderen?

Wat zou er gebeuren als we niet zouden reageren op wat iemand zegt, maar zouden kijken naar de onderliggende behoeften?

Wat zou er gebeuren als we zonder te oordelen naar anderen zouden kunnen luisteren?

Wat zou er gebeuren als we ons bij alles zouden afvragen of het probleem wel echt een probleem is, of alleen maar een symptoom?

Wat zou er gebeuren als we ervan doordrongen zouden zijn dat we leven binnen een socio-economisch systeem dat het slechtste in de mens omhoog haalt en het goede zelfs bestraft?

Wat zou er gebeuren als we weer zouden leren communiceren met ons hart?

Wat zou er gebeuren als we ons bij alles wat we doen zouden afvragen wat de consequenties zijn voor andere organismen - van microbe tot megafauna?

Wat zou er gebeuren als we allemaal zouden weten dat alles verbonden is; dat we allemaal één zijn?

Wat zou er gebeuren als we niet door zouden jakkeren, maar rust in ons leven zouden inbouwen?

Wat zou er gebeuren als we sneller tevreden zouden zijn met wat we hebben?

Wat zou er gebeuren als we al het leven op Aarde even belangrijk zouden vinden als mensenlevens?

Wat zou er gebeuren als we meer vragen zouden stellen en meer zouden twijfelen aan alles wat we denken te weten?

Deze blog elders op internet

Fb Facebook

Lees verder
Vorige blog:
Als ik wist ...