De hele olifant in beeld

6 juli 2021

Er zijn mensen die de hele olifant in beeld hebben. Als zij spreken over de olifant, worden zij niet begrepen door diegenen die een bepaald onderdeel van de olifant tot in detail hebben bestudeerd. Die laatste groep wordt door mensen die ook niet de hele olifant in beeld hebben 'expert' genoemd. Eigenlijk betekent dat, dat je ergens heel veel over weet, maar over heel veel dingen weinig tot niets.

Als je je ervan bewust bent dat je niet de hele olifant in beeld hebt, zul je eerder vragen stellen dan antwoorden geven. En als je antwoorden geeft, zul je toegeven dat het jouw perceptie van de werkelijkheid is. Er zijn altijd zo veel factoren die je niet kunt kennen. Mensen die menen wel de hele olifant in beeld te hebben, zullen er toch rekening mee houden dat ook zij een incompleet beeld hebben. Tenslotte kunnen er altijd onzichtbare factoren of relaties zijn.

Pas als we toe durven te geven dat we niet alles kunnen weten, komt er ruimte voor de vragen die er werkelijk toe doen. Vragen die dieper gaan, de kern raken. Vragen waarop geen kant-en-klaar antwoord op is. Vragen die belangrijker zijn dan hun antwoord. Pas dan komt er ruimte om een dialoog aan te gaan zonder in een discussie te belanden, zodat we elkaar beter proberen te begrijpen in plaats van elkaar te willen overtuigen van ons gelijk.

Ruimte voor gevoel. Ruimte voor liefde. Ruimte voor twijfel. Ruimte voor wie je écht bent. Ruimte voor niet-wetenschap. Ruimte voor leven.

Deze blog elders op internet

Fb Facebook | Li LinkedIn | Website A New And Ancient Story

Lees verder
Vorige blog:
Toekomstperspectief
Volgende blog:
De klimaatparadox