Cursus Dweilen met de kraan dicht

Aanbod cursussen en workshops


Dweilen met de kraan dicht is een nieuwe tweedaagse cursus, die ik sinds februari 2017 samen met mijn vrouw Caroline gratis geef.

Algemeen

  • Tenzij anders vermeld beginnen we om 10 uur (inloop vanaf 9:30 uur).
  • We lunchen rond 13 uur op basis van pot luck: iedereen neemt iets mee (biologisch, beter nog: Demeter of uit eigen tuin), dan is dat bij elkaar een feestmaal.
  • We proberen beide dagen rond 16 uur klaar te zijn.
  • Soms (als de locatie ook ‘s avonds beschikbaar is) is er een facultatief avondprogramma, een documentaire bijvoorbeeld, en eten we ook samen.
  • Als je je hebt aangemeld, ontvang je ongeveer twee weken van tevoren een mail met alle praktische informatie.
  • Je mag ook op de bonnefooi komen, maar dan kan het zijn dat er geen plek is.

Inhoud

Deze cursus gaat over systemen. Over de elementen binnen een systeem, de relaties tussen die elementen, de complexiteit die daardoor ontstaat en de veerkracht die daar weer uit voortvloeit. Over de eigenschappen van het geheel, die je niet kunt aflezen aan het gedrag van de losse elementen. Over zelfsturing en de illusie van controle.

De systeemtheorie die we behandelen komt voort uit het bestuderen van ecosystemen. En als je met een systeemblik naar een ecosysteem kijkt, dan zie je zelfsturing in plaats van chaos. Dan zie je dat er balancerende feedbackmechanismen zijn die ervoor zorgen dat de diversiteit altijd toeneemt en er een dynamisch evenwicht is.

We kunnen ook met een systeemblik naar de economie kijken. Dan zien we dat de wetten die in de natuur voor veerkracht en diversiteit zorgen met voeten getreden worden. Met de dramatische gevolgen die we overal om ons heen zien: extreme ongelijkheid, depressie, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vervuiling en al die andere dingen.

Als we met diezelfde systeemblik naar menselijke samenlevingen kijken, zien we ook weer dat de mensen belangrijk zijn, maar dat het uiteindelijk om de relaties tussen die mensen gaat. Die geven de complexiteit en de veerkracht. En hoe meer we de uniciteit van mensen benutten, hoe gezonder een samenleving is.

Maar uiteraard zijn deze drie domeinen – ecologisch, economisch en sociaal – onlosmakelijk met elkaar verbonden. En alles wat je doet, hoe klein ook, heeft een positief dan wel negatief effect. Wat die effecten precies zijn weet je nooit, maar daarom neem je kleine stapjes en stuur je telkens bij.

Tijdens de cursus is er ruimte voor uitwisseling van gedachten, gevoelens en ervaringen. De collectieve wijsheid van de groep maakt elke cursus een unieke en leerrijke ervaring. Ook voor ons!

Meer weten? Lees ook eens dit artikeltje in ZOZ eens.

Deelnemers schreven:

Tineke Blommendaal: Een nieuwe koers


organiseren aanmelden komende cursussen


Andere cursussen en workshops

Cursus humisme
[ meer info ]
ook online!
Ondergronds gezwam
[ meer info ]
Composteren kun je leren
[ meer info ]
Voor wat hoort niks
[ meer info ]