Activiteiten

Welke activiteiten moet ik, eventueel samen met mijn vrouw Caroline, de komende jaren ontplooien? Tot tien antwoorden mogelijk.

Noot: mijn definitie van een gemeenschap: een web van onderlinge afhankelijkheid.

Alles heeft altijd in gemeenschappen geleefd. We zijn vergeten wat de kracht daarvan is. We zijn zelfs bang om weer van elkaar afhankelijk te zijn. Toch zal de redding van de wereld alleen in en door gemeenschappen kunnen plaatsvinden. In een dergelijke cursus zou ik vertellen over ecologische gemeenschappen en hun belang, Caroline zou het over menselijke gemeenschappen hebben en daarnaast zou er ruimte zijn voor het oefenen met het herverbinden met anderen.