Zijn ganzen inderdaad grote stikstofvervuilers?

20 april 2023

Nee, want ganzen kunnen geen stikstof binden. Ze kunnen geen luchtstikstof omzetten in plantopneembare stikstofverbindingen, zoals ammonium of nitraat.

Ganzen poepen wel veel stikstof uit, maar dat komt doordat ze stikstofrijk gras eten.

Waarom zit er veel stikstof in? Omdat de graslanden bemest worden met drijfmest uit de vee-industrie.

Drijfmest is een afvalproduct, dat wordt geproduceerd doordat varkens, koeien en andere dieren op roosters worden gehouden en stikstofrijk voedsel krijgen. Deels van het grasland waar de ganzen op zitten, maar er komt ook elk jaar 9 miljoen ton gentechmais en gentechsoja naar Nederland vanuit het Amazonegebied. Dit wordt geproduceerd met kunstmest, en kunstmest is de echte bron van de stikstof die de ganzen uitpoepen. Zonder industriële stikstofbinding zou een veestapel met op jaarbasis 650 miljoen dieren in Nederland onmogelijk zijn. En zonder die veestapel zou er niet zoveel gras zijn en dus ook niet zoveel ganzen.

De ganzen zijn een symptoom van een probleem, niet het probleem zelf. Het probleem is de kunstmestindustrie.

Deze blog elders op internet

Fb Facebook | Li LinkedIn

Lees verder
Vorige blog:
Gezichtsbedrog
Volgende blog:
Tien jaar cursus geven