Verwrongen

12 oktober 2020

Een door de wind misvormde boom. Foto: Daniël Siepman
Foto: Daniël Siepman

Hoe een boom zich gedraagt wordt niet bepaald door zijn genen. Die spelen natuurlijk wel een rol in hoe een boom eruitziet, maar de relaties die hij aangaat met andere bomen, dieren, insecten, vleermuizen, vogels, zoogdieren, schimmels, bacteriën, mossen en korstmossen, waar hij staat, de bodem, hoeveel zon en wind hij vangt en alle andere omgevingsfactoren spelen een minstens zo grote rol in zijn gedrag en ook uiterlijk.

Als een boom bepaalde relaties moet missen, kan hij klein blijven, ziek worden, kort leven en allerlei andere problemen krijgen waar hij zelf niets aan kan veranderen. We kunnen de boom er de schuld van geven dat hij op een stomme plek is opgekomen, maar is dat echt zijn schuld? Of misschien is de boom wel op een perfecte plek opgekomen, maar is de omgeving veranderd?

Bomen die beschermd in een bos opgroeien, steken weinig energie in het maken van een dikke stam en worden heel hoog. Als het bos verdwijnt, kan zo'n boom daardoor omwaaien. Een boom die in het open veld staat, past zijn vorm aan de omstandigheden aan en blijft compact en windbestendig. Maar die zou in het bos niet kunnen overleven.

Klinkt dit als een open deur? Dan hoop ik dat je ook in staat bent om op deze manier naar mensen te kijken. Alleen als we het complex aan omstandigheden kennen waarin mensen leven en opgegroeid zijn, kunnen we inzicht krijgen in waarom iemand is zoals hij of zij is. Maar dat is dus nooit; zelfs als het om onszelf gaat missen we dat inzicht.

Mensen zijn niet van nature slecht. We worden ook niet goed of slecht geboren. Het is de omgeving die het gedrag bepaalt. Mensen kunnen helemaal verwrongen raken door een wereld zonder heilzame relaties. We moeten onze kinderen laten opgroeien in een wereld waarin ze zich onderling afhankelijk voelen van anderen en de rest van de biosfeer. Als ons dat lukt, dan helen we onszelf ook meteen.

Wat er moet veranderen? Alles. Onze cultuur van afgescheidenheid moet veranderen in een veelheid aan culturen van verbinding. We kunnen de leegheid van het westerse bestaan vandaag nog achterlaten. Dit is tijd van de Grote Reünie. Zingeving zit ingebakken in wat ons te doen staat.

Deze blog elders op internet

Fb Facebook | Website A New And Ancient Story

Lees verder
Vorige blog:
Polarisatie
Volgende blog:
Zwerfafval