Een vruchtbare bodem?

19 mei 2021

Voordat we op grote schaal kunstmest gingen gebruiken, was het algemeen bekend dat je de bodem moet voeden met organische materiaal en dat de bodem de plant voedt.

Tegenwoordig denken we dat je plant moet voeden. Dit is een manier van denken die een enorme impact heeft gehad op onze levende planeet. Stel je voor wat er zou veranderen als we die misvatting uit de wereld zouden kunnen helpen!

Ik verbaas me er al een tijdje over dat boeren durven te beweren dat zij zorgen voor een vruchtbare bodem, terwijl ik het tegenovergestelde beweer. Maar ik realiseerde me dat zij het uitsluitend over het stikstofgehalte hebben, terwijl ik het over de kwaliteit van het bodemvoedselweb heb. En om een gezond bodemvoedselweb te hebben (en dus gezonde planten en bomen), heb je juist een laag stikstofgehalte nodig. Je kunt niet allebei hebben.

Hopelijk komt het inzicht dat we de bodem moeten voeden (en niet de plant) bijzonder snel binnen bij iedereen. De toekomst van alles en iedereen hangt er namelijk van af.

Erosie in Oekraïne als gevolg van slecht bodembeheer.

Deze blog elders op internet

Fb Facebook | Li LinkedIn

Lees verder
Vorige blog:
Niet voor de poes
Volgende blog:
Toekomstperspectief