Verklaring van zaadsoevereiniteit

Verklaring van zaadsoevereiniteit
  1. Zaad is de bron van het leven, het is de intrinsieke behoefte van het leven om tot uiting te komen, zichzelf te hernieuwen, zich voortdurend in vrijheid te evolueren.
  2. Zaad is de belichaming van biologische en culturele diversiteit. Het bevat miljoenen jaren biologische en culturele evolutie uit het verleden en het potentieel van duizenden jaren van een zich ontvouwende toekomst.
  3. Zaadsoevereiniteit is het geboorterecht van elke levensvorm en is de basis voor de bescherming van biodiversiteit.
  4. Zaadsoevereiniteit is het geboorterecht van elke boer en voedselproducent. Het recht van boeren om zaden te bewaren, ruilen, laten evolueren, selecteren, kweken en verkopen is de kern van zaadsoevereiniteit. Als deze vrijheid wordt ontnomen, raken boeren verstrikt in schulden en in extreme gevallen plegen zij zelfmoord.
  5. Zaadsoevereiniteit is de basis van voedselsoevereiniteit, omdat het zaad de eerste schakel is in de voedselketen.
  6. Zaadsoevereiniteit wordt bedreigd door patenten op zaden, waardoor monopolies ontstaan die het bewaren en ruilen illegaal maakt. Patenten op zaden zijn ethisch en ecologisch ongerechtvaardigd omdat patenten exclusieve rechten zijn die voor een uitvinding worden toegekend. Zaad is geen uitvinding. Het leven is geen uitvinding.
  7. De zaadsoevereiniteit van diverse culturen wordt bedreigd door Biopiraterij en het patenteren van inheemse kennis en biodiversiteit. Biopiraterij is geen innovatie – het is diefstal.
  8. Zaadsoevereiniteit wordt bedreigd door genetisch gemanipuleerde zaden, die onze boerderijen besmetten, waardoor het eten van gentech-vrij onmogelijk wordt. De zaadsoevereiniteit van boeren wordt bedreigd als na deze besmetting, de corporaties de boeren aanklagen voor “diefstal van hun eigendom”.
  9. Zaadsoevereiniteit wordt bedreigd door de opzettelijke transformatie van het zaad van een hernieuwbare, zelfvermeerderende hulpbron naar een niet-hernieuwbare, gepatenteerde handelswaar. Het meest extreme geval van niet-hernieuwbaar zaad is de ‘Terminator Technology’, ontwikkeld met steriel zaad als doel. *)
  10. We leggen ons toe op het beschermen van zaadsoevereiniteit als de vrijheid van diverse rassen om zich te evolueren; als de vrijheid van menselijke gemeenschappen om hun vrije zaden opnieuw op te eisen als gemeengoed.

Om dit te bereiken, zullen we zaden bewaren, zullen we lokale zadenbanken opzetten, zullen we geen enkele wet erkennen die onwettelijk het zaad het eigendom maakt van een corporatie. We zullen het patenteren van zaden stoppen.

*) De ‘Terminator Technology’ is nooit op de markt gekomen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!