Nitrogen: essential but troublesome

Auteur: Marc Siepman
Vertaald in februari 2020
Originele titel: Stikstof: essentieel maar lastig

In 2018 schreef ik een tweedelig artikel over de stikstofkringloop: Stikstof: essentieel maar lastig. Deel 1 heeft als ondertitel: de natuurlijke stikstofkringloop. Deel 2 heeft als ondertitel: verstoringen in de stikstofkringloop.

Beide artikelen heb ik in februari 2020 vertaald naar het Engels. Frederique Hijink deed de redactie. Ook is het artikel nog eens nagelezen door twee native speakers. Je vindt ze op mijn Engelstalige site:

Nitrogen: essential but troublesome, part 1: The natural nitrogen cycle

Nitrogen: essential but troublesome, part 2: Disturbances in the nitrogen cycle