Meenderij

Gezond voedsel, schoon drinkwater, zuivere lucht, een gezond klimaat, een levende bodem, levensgeluk en een dak boven je hoofd zijn allemaal zaken die voor iedereen beschikbaar zouden moeten zijn. Door de manier waarop onze economie werkt is dit al lang niet meer het geval.

Een loskoppeling tussen de economie en voedselproductie is nu nodig om volledige overname door multinationals te voorkomen.

De term ‘meenderij’ is een porte-manteauwoord: een samenvoeging van meent en boerderij. Een meent is een onverdeelde gemeenschappelijke weide (‘gemene grond’). Zowel de boerderij als het omliggende land is in niemands bezit. Iedereen die op de meenderij woont is mede verantwoordelijk voor de productie van voedsel en kleding, waterzuivering en alle andere zaken die nodig zijn om te kunnen leven. Geld is er niet op een meenderij. Dat betekent dat de productie in dienst staat van de lokale gemeenschap en dat de gemeenschap de meenderij op talloze manieren ondersteunt.

Het doel van een meenderij is het creëren van een gelijk speelveld: heel veel geniale mensen staan nu feitelijk buitenspel omdat ze zelf kunnen nadenken. Zelf nadenken past namelijk niet in het huidige onderwijsmodel, en dus vallen ze buiten de boot. Op een meenderij is er juist plaats voor deze verschoppelingen van de kapitalistische maatschappij.

Die maatschappij is op alle fronten in crisis. Voor het grootste gedeelte is dat gunstig, want crisis brengt verandering. En verandering is hard nodig. Maar voor een ander deel stelt het ons voor problemen die we straks niet meer kunnen oplossen als we er nu niets aan doen.

Meenderijdag

Op 10 december 2016 was de eerste en meteen laatste meenderijdag. Het doel van deze eerste meenderijdag was om de mensen die zich verbonden voelen met de meenderij de kans te geven elkaar te ontmoeten. Het concept van de meenderij werd daarnaast toegelicht door middel van een lezing van Marc Siepman. Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

Het concept is verder niet van de grond gekomen.