Ondergronds gezwam

Illustratie

Het belang van schimmels voor een gezonde biosfeer

Schimmels hebben onterecht een slechte naam. Zonder deze bijzondere organismen zou de biosfeer er totaal anders uitzien. Wij danken ons bestaan aan deze bescheiden organismen. Wist je dat van alle biomassa op Aarde maar liefst 2,2% schimmel is? Dat is bijna vijf keer zoveel als de biomassa van alle dieren bij elkaar. Ze verdienen dan ook veel meer aandacht dan ze nu krijgen.

Inmiddels worden we ons steeds bewuster van de problemen die bij de teelt van eenjarigen horen, zoals erosie, uitspoeling van nitraten, biodiversiteitsverlies, holle calorieën, ziektes, plagen, droogtegevoeligheid, verslemping enzovoorts. Er is een wereldwijde beweging gaande om deze te vervangen door vaste gewassen. Schimmels spelen hier een doorslaggevende rol in.

Deze cursus, workshop of lezing gaat onder andere over het fantastische werk dat schimmels, bacteriën, protozoa, muizen, mollen, insecten, wormen, larven en al die andere beestjes voor ons doen. Over successie, fotosynthese, klimaat, water, enzymen, stikstof, fosfaat en alle andere voedingsstoffen – maar vooral over vertrouwen op complexiteit. Want hoe harder we werken en symptomen bestrijden, hoe slechter het met onze biosfeer gaat. Hoe meer we leren over het zelforganiserende vermogen van complexe systemen, hoe beter we durven los te laten. In plaats van de controle proberen te krijgen, wat onmogelijk is, proberen we onze invloed zo positief mogelijk te laten zijn. Met de inzichten en kennis van deze cursus is dat zeker mogelijk.


 Organiseren