Leven op Aarde

Illustratie

Ik vertel over de historie van het leven, over de complexe interacties die al die organismen aangaan en hoe dit voor een planeet zorgt waar het leven kan floreren.

Het leven op Aarde is oneindig complex. Hoe alles precies werkt en met elkaar verbonden is, zullen we nooit weten. En dat geeft helemaal niets. Het leven op Aarde is niet alleen in staat om zonder die kennis zichzelf in stand te houden, het creëert zelfs de omstandigheden die het leven mogelijk maken.

Mensen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het leven op Aarde, maar daarvoor is een andere manier van kijken nodig. Het is nodig dat we leren om de relaties die complexe systemen zelforganiserend maken weer op waarde te schatten en waar mogelijk deze te herstellen.

Het leven op Aarde weet hoe het moet leven zonder de planeet te vernietigen. Het gaat al honderden miljoenen jaren (meestal) goed, maar de westerse mens heeft het in zijn hoofd gehaald dat hij de controle moet hebben over alles en iedereen. Dat is een sluipend proces geweest en niet de schuld van iemand. Het is een logisch gevolg van onze cultuur, die ten diepste gelooft dat ‘de natuur’ iets is wat buiten ons ligt; dat wij daar geen onderdeel van uitmaken.

De westerse mens is toe aan een nieuwe visie. Een waarin het lineaire denken plaatsmaakt voor een diep ontzag voor de werking van complexe systemen. Waarin onze focus verschuift van de losse elementen naar de verschillende soorten relaties en de feedbackmechanismen die hierdoor ontstaan. Waarin we onze blik gaan verruimen naar de werking van systemen en de interactie tussen systemen. Waarin we intelligentie zien waar we nu doelloosheid zien. Waarin we onze waarde-oordelen kunnen laten voor wat ze zijn en met frisse ogen kunnen kijken naar de al het andere leven dat deze planeet rijk is. Want rijk is deze planeet! Maar op een paar organismen na is het leven in gevaar. Die rijkdom verdwijnt in een angstaanjagend tempo. We zullen dit onder ogen moeten zien, of we dat nou willen of niet.

Misschien ben je op zoek naar de oplossing. Maar dan moet ik je teleurstellen: er is een breed scala aan oplossingen, die per plek volledig anders zullen zijn. Maar met een visie die het leven ondersteunt in plaats van vernietigt, kunnen we regeneratief zijn in plaats van destructief.


 Organiseren