Persberichten lezing

Hieronder staan voorbeeldpersberichten die je voor het aankondigen van een lezing kunt gebruiken. Bij gebruik van de foto een link toevoegen naar www.lottestekelenburg.nl en bij gebruik van een illustratie een link toevoegen naar www.lotteklaver.nl.

foto Marc Illustraties Lotte

Lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’ door Marc Siepman

Op [datum en tijd] geeft Marc Siepman de lezing ‘Alle kleine beestjes helpen’. Siepman, zelfbenoemd ambassadeur van het bodemleven, geeft sinds 2013 door heel Nederland en Vlaanderen zijn bodemcursussen.
Marc Siepman heeft twee boeken vertaald over de bodem: Het Bodemvoedselweb (2014) en Bodem in Balans (2015). In deze lezing stipt Siepman de belangrijkste elementen uit beide boeken aan. Aan het eind van de [ochtend/middag/avond] heeft de deelnemer veel geleerd over het belang van de bodem en voelt hij of zij zich geïnspireerd om met deze informatie praktisch aan de slag te gaan. De bodem wordt wereldwijd op grote schaal mishandeld en uitgeput. Dit heeft zijn weerslag op de gewassen die geteeld worden, maar ook op de gezondheid van mens en dier. Daarnaast lijdt het klimaat eronder (en lijdt de bodem weer onder het veranderende klimaat) en hebben we steeds meer last van milieuvervuiling en ondervinden we overlast van water – soms is er te veel, soms is er te weinig. Allemaal complexe vraagstukken die niet verbonden lijken te zijn, maar dat is slechts schijn. Al deze problemen hebben een gemene deler: de bodem. Als we beter met onze bodems om leren gaan, zullen de problemen ofwel verminderen, ofwel geheel verdwijnen. Een bijdrage in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht.
De lezing wordt gegeven in [naam locatie, adres, plaatsnaam]. De lezing begint om [begintijd] uur en zal rond [eindtijd] afgelopen zijn.

Meer informatie kunt u vinden op marcsiepman.nl en [andere website].
Aanmelden kan via [e-mailadres, telefoonnummer of website].


Lezing ‘Composteren is vooruitzien’ door Marc Siepman

Op [datum en tijd] geeft Marc Siepman de lezing ‘Composteren is vooruitzien’. Siepman geeft sinds 2013 door heel Nederland en Vlaanderen op donatiebasis zijn cursus humisme (humisme is leven met inachtneming van alles wat ondergronds leeft). Hij vertaalde twee boeken over de bodem: Het Bodemvoedselweb (2014) en Bodem in Balans (2015). 
Eigenlijk is composteren heel makkelijk, want het bodemleven doet het meeste werk. Toch is er heel wat over te vertellen. Want hoe zit het ook alweer met de koolstof-stikstofhouding? Wat is nou groen en wat is nou bruin? Is hete compost beter dan koude compost? Hoe maak je wormencompost? Wat mag er wel en wat mag er niet op de composthoop? Wat moet je doen als het misgaat? Zijn er nog andere mogelijkheden naast composteren? Allemaal vragen waarop het antwoord tijdens deze lezing aan bod komt. Ook kom je te weten waarom composteren vooruitzien is. Gedurende de lezing is er ruimte om vragen te stellen.
De lezing wordt gegeven in [naam locatie, adres, plaatsnaam]. De lezing begint om [begintijd] uur en zal rond [eindtijd] afgelopen zijn. Een bijdrage in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Meer informatie kunt u vinden op marcsiepman.nl en [andere website].
Aanmelden kan via [e-mailadres, telefoonnummer of website].


Lezing ‘Voor wat hoort niks’ door Marc Siepman

Op [datum en tijd] geeft Marc Siepman de lezing ‘Voor wat hoort niks’. Siepman leeft sinds 2014 met zijn gezin op donatiebasis. 
Hoe kan het zijn dat we in een wereld leven met zoveel overvloed, maar dat er nog steeds armoede, honger en slavernij is? We gaan gebukt onder gecreëerde schaarste, oorlog, concurrentie, vervuiling, klimaatverandering, gebrek aan verbinding en zingeving en vele andere problemen. Waarom concentreert geld, en daarmee de macht, zich bij slechts enkele mensen?
We leven in een tijd waarin bijna iedereen toegang lijkt te hebben tot wonderbaarlijke technologie, maar veel mensen amper toegang hebben tot de basisvoorwaarden voor het leven: water, grond, gezond voedsel, schone lucht en verbinding met anderen. Zelfs een dak boven het hoofd is niet gegarandeerd, terwijl de kantoren leeg staan en er steeds meer bijgebouwd worden.
Geld is niet meer het middel, maar het doel geworden. Kunnen we nog beslissingen nemen zonder aan de factor geld te denken? Siepman denkt dat we met een frisse kijk op de toekomst de problemen kunnen oplossen en legt dat graag uit in deze interactieve lezing.
De lezing wordt gegeven in [naam locatie, adres, plaatsnaam]. De lezing begint om [begintijd] uur en zal rond [eindtijd] afgelopen zijn. Een bijdrage in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Meer informatie kunt u vinden op marcsiepman.nl en [andere website].
Aanmelden kan via [e-mailadres, telefoonnummer of website].

Deel deze pagina (deze buttons bevatten geen trackers):