Persbericht cursussen

Bij gebruik van de foto een link toevoegen naar www.lottestekelenburg.nl en bij gebruik van een illustratie een link toevoegen naar www.lotteklaver.nl.

foto Marc   Illustraties Lotte

Basiscursus humisme in [vul plaatsnaam in]

Op [datum(s)] geeft Marc Siepman een cursus over de bodem. Siepman, zelfbenoemd ambassadeur van het bodemleven, geeft sinds 2013 door heel Nederland en Vlaanderen zijn cursus humisme. Humisme is leven met inachtneming van alles wat ondergronds leeft.
Marc Siepman heeft twee boeken vertaald over de bodem: Het Bodemvoedselweb (2014) en Bodem in Balans (2015). In de cursus behandelt Siepman de belangrijkste elementen uit beide boeken. Aan het eind van [het weekend/de dag] heeft de deelnemer veel geleerd over het belang van de bodem en voelt hij of zij zich geïnspireerd om met deze informatie praktisch aan de slag te gaan. De bodem wordt wereldwijd op grote schaal mishandeld en uitgeput. Dit heeft zijn weerslag op de gewassen die geteeld worden, maar ook op de gezondheid van mens en dier. Daarnaast lijdt het klimaat eronder (en lijdt de bodem weer onder het veranderende klimaat) en hebben we steeds meer last van milieuvervuiling en ondervinden we overlast van water – soms is er te veel, soms is er te weinig. Allemaal complexe vraagstukken die niet verbonden lijken te zijn, maar dat is slechts schijn. Al deze problemen hebben een gemene deler: de bodem. Als we beter met onze bodems om leren gaan, zullen de problemen ofwel verminderen, ofwel geheel verdwijnen.
De cursus wordt gegeven in [adres]. De cursus is [beide dagen] van 10 tot 16 uur. Deelname is gratis, met de mogelijkheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage na afloop. De lunch is op basis van pot luck: iedereen neemt wat mee, wat tezamen een heel divers feestmaal vormt.
Meer informatie kunt u vinden op marcsiepman.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze en andere cursussen.