Werkplaats Voedselbossen Oost-Nederland

Werkplaats Voedselbossen Oost-Nederland


Deze door Werkplaats Voedselbossen Oost-Nederland georganiseerde activiteit komt nog:

zaterdag 2 juli 2022: Lezing Plantgezondheid en bodemgezondheid in Beckum
samen met Website Martijn Aalbrecht
locatie: ’t Proggiehoes
details